Polityka prywatności ATZ TenisPoint

Informacja o Administratorze danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy Ciebie, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Chiwes Sport s.c. z siedzibą w Warszawie (ul. Hirszfelda 1a, 02-776 Warszawa, NIP: 951-235-68-80, Regon: 146159121 ("Administrator").

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: Chiwes Sport s.c. Warszawa (ul. Hirszfelda 1a, 02-776 lub elektronicznie – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer: 518 032 054; 518 764 030

Przetwarzanie danych

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe na Twój temat: imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, adres zamieszkania/zameldowania, data urodzenia, numer telefonu, pesel, dane dotyczące realizowanych transakcji.

Administrator może przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

a. informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Chiwes Sport s.c.

b. informowanie o zmianach dot. działalności Chiwes Sport s.c.

c. potwierdzenia zgłoszeń (jeśli korzystałeś z formularza zgłoszeniowego)

d. dokonywania rezerwacji kortów

e. marketingu usług własnych Administratora, w celach promowania działalności firmy – podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;

f. w celu dochodzenia roszczeń związanych ze świadczonymi przez Administratora usługami – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;

g. archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja celów archiwalnych;


4. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową na skorzystanie z usług Chiwes Sport s.c., jest konieczne do zawarcia i wykonywania tej umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe świadczenie tych usług.

5. Podanie danych osobowych w celach marketingowych Partnerów Administratora jest dobrowolne.

6. Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od Ciebie, albo w przypadku logowania za pośrednictwem serwisu Facebook, dane zostaną udostępnione Administratorowi przez ten serwis.

Wykorzystywanie wizerunku

7. Administrator może wykorzystywać Twój wizerunek następujących celach:

a. wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć po odbytych wydarzeniach organizowanych przez Chiwes Sport s.c., za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Administratora działalnością.

Okres przechowywania danych osobowych

8. Dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie korzystania przez Ciebie z usług Chiwes Sport s.c..

9. Później będziemy je archiwizować przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa (np. prawa podatkowego).

10. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

11. Po upływie powyższego okresu, Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Kategorie odbiorców danych osobowych

12. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

13. Twoje dane osobowe będą ujawniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora oraz ewentualnie ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.

Prawa

14. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

15. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi.

16. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

17. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

18. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

19. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 Akceptujemy płatności kartą kredytową

Na naszych kortach tenisowych na Ursynowie akceptujemy płatności kartami kredytowymi

Na stronie kortów tenisowych:

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.