Regulamin kortów tenisowych ATZ TenisPoint

Regulamin kortów tenisowych ATZ TenisPoint

Garść zasad, które obowiązują korzystających z kortów tenisowych naszej Akademii:

1. Korty ATZ TENISPOINT są czynne w godzinach od 7:00 do 22:00.

2. Rezerwacje kortów przyjmowane są telefonicznie pod numerem 518-032-054, bądź bezpośrednio w biurze.

3. Opłatę za pojedynczą godzinę należy dokonać w recepcji przed wejściem na kort, zgodnie z aktualnym cennikiem.

4. Rezerwacje jednorazowe można odwoływać najpóźniej na 24 godzin przed grą. W przeciwnym razie osoba rezerwująca jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za nieodwołaną godzinę.

5. Opóźnienie korzystania z kortu, będące wynikiem opóźnionego przybycia przez Klienta, nie zwalnia go z obowiązku dokonania płatności za cały czas rezerwacji kortu.

6. Czas gry wynosi 55, natomiast 5 minut na przygotowanie kortu dla następnych graczy.

7. Po grze należy zasiatkować po sobie kort.

8. Na kortach obowiązuje obuwie i strój tenisowy.

9. Zachowanie na korcie nie powinno przeszkadzać osobom grającym na kortach sąsiednich.

10. Korzystająca\-cy z kortów oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. ATZ TenisPoint nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego punktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

11. Korzystająca\-cy z kortów oświadcza, że zapoznała\-ł się z polityką prywatności spółki CHIWES SPORT S.C. dostępną pod linkiem:
http://www.tenispoint.pl/polityka-prywatnosci i w pełni ją akceptuje.

12. Korzystająca\-cy z kortów oświadcza, że jest świadoma/-y uprawnień przysługujących Jej/Mu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych i
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO")".

13 .ATZ TenisPoint oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu, ani też następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych u osób Korzystających z kortów w przypadku, gdy Korzystający nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.

14. Na korcie należy mieć pełen ubiór sportowy.

15. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin na inny termin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej tenisowy lub przyczyny techniczne).

16. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach lub w szatni oraz ewentualne szkody wyrządzone na pojazdach pozostawionych na naszym wewnętrznym parkingu (parking niestrzeżony).

17. Zabrania się dotykania przez Korzystających wszelkich urządzeń elektrycznych będących wyposażeniem kortów (skrzynek elektrycznych z włącznikami świateł itp.). W przypadku potrzeby zapalenia świateł Korzystający jest zobowiązany do wezwania obsługi kortu.

18. Każda osoba przebywająca na terenie klubu ATZ TENISPOINT zobowiązana jest do zapoznania się z REGULAMINEM KORTÓW.

19. Niedostosowanie się do wymogów korzystania z kortów określonych w niniejszym REGULAMINIE uprawnia Akademię do odmowy dopuszczenia użytkownika do korzystania z kortu.

20. Dokonanie rezerwacji kortu jest równoznaczne z  akceptacją niniejszego REGULAMINU KORTÓW.

 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ GRY!!!

 Akceptujemy płatności kartą kredytową

Na naszych kortach tenisowych na Ursynowie akceptujemy płatności kartami kredytowymi

Na stronie kortów tenisowych:

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.