Wakacyjne Kursy Tenisa dla Młodzieży 14 - 18 lat w ATZ TENISPOINT 2024

 

Serdecznie zapraszamy na pierwszą edycję zajęć letnich dla młodzieży pod nazwą "Wakacyjne kursy tenisa dla młodzieży 14 - 18 lat", które odbędą się w lipcu i sierpniu 2024 w Akademii Tenisa Ziemnego TENISPOINT na Ursynowie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1. Zajęcia w Wakacyjnych Kursach dla młodzieży w wieku 14 – 18 lat prowadzone są w grupach liczących 2-4 osób.
  2. Każda osoba uczęszczająca w zajęciach zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem kortów tenisowych i przestrzegania ich zasad.
  3. Szkółka tenisowa trwa od 8 lipca do 29 sierpnia.
  4. Czas jednej lekcji wynosi 85 minut.
  5. Opłata za tygodniowy turnus jest uzależniona od liczebności grupy i częstotliwości treningów (patrz poniżej: Cennik Wakacyjnych Kursów dla Młodzieży).
  6. Cena zawiera opłatę za trenera i kort.
  7. Opłatę za dany turnus rodzic/opiekun zobowiązuje się uiścić do piątku poprzedzającego dany turnus. Opłatę należy dokonać przelewem na konto. Dane do przelewu: Chiwes Sport S.C. (właściciel ATZ TenisPoint), ul. Hirszfelda 1A, 02-776 Warszawa, nr konta: 70 1240 6250 1111 0010 4638 7212, tytułem: Wakacyjne Kursy dla Młodzieży, imię i nazwisko dziecka.
  8. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.
  9. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
  10. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy ATZ Tenispoint.
  11. Dokonanie zapisu i opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, Regulaminu kortów (patrz: http://tenispoint.pl/korty-tenisowe/regulamin-kortow) oraz złożeniem przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczeń o następującej treści:

1. Niniejszym wyrażam zgodę na samodzielne uczestnictwo mojego dziecka (osoby niepełnoletniej pozostającej pod moją opieką) w „Wakacyjnych Kursach Tenisa dla Młodzieży 14 – 18 lat” odbywających się na kortach Akademii Tenisa Ziemnego TenisPoint, zorganizowanych przez Chiwes Sport s.c., z siedzibą w Warszawie przy ul. Hirszfelda 1a.

2. Oświadczam, że mój podpis jest równoznaczny z podpisem obojga rodziców/opiekunów prawnych.

3. Oświadczam, że córka/syn (osoba niepełnoletnia pozostająca pod moją opieką) jest zdolna/zdolny do uczestnictwa w zajęciach sportowych i nie ma żadnych przeciwwskazań do ćwiczeń ruchowych. Jednocześnie biorę pełną odpowiedzialność za jej/jego zachowanie zgodnie z regulaminem Wakacyjnych Kursów Tenisa dla Młodzieży 14 – 18 lat oraz z Regulaminem Kortów ATZ TenisPoint.

4. "Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności spółki CHIWES SPORT S.C. dostępną pod linkiem:
http://www.tenispoint.pl/polityka-prywatnosci i w pełni ją akceptuję".

5. "Oświadczam, że jestem świadomy/-a uprawnień przysługujących mi na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych i
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO")".

6. Wyrażam/Nie wyrażam*  zgodę/-y na fotografowanie, oraz nagrywanie wideo mojego dziecka, oraz użycia tych materiałów w dokumentacji i promocji obozów ATZ TENISPOINT, oraz promocji sportu przez ATZ TENISPOINT (*niepotrzebne skreślić).

12. ATZ TenisPoint zapewnia: - rzetelne prowadzenie zajęć tenisowych przez wykwalifikowaną kadrą trenerską.

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, pieniądze, dokumenty oraz rzeczy pozostawione w szatni przez Uczestników podczas trwania zajęć.

14. ATZ Tenispoint zastrzega sobie możliwość wysyłania do Państwa droga mailową, bądź telefonicznie wszelkich informacji dotyczących zajęć szkółki (informacje o godzinach zajęć, opłatach za zajęcia, itp.).

15. W sprawach organizacji zajęć prosimy o kontakt z naszym biurem pod numerem telefonu:  518 76 40 30.

16. Dostarczenie podpisanego REGULAMINU WAKACYJNYCH KURSÓW TENISA DLA MŁODZIEŻY jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach.  

 

 

TERMINY ZAJĘĆ POSZCZEGÓLNYCH GRUP:

GRUPA POCZĄTKUJĄCA NTRP 1.0-2.0

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA 11:00-12:30

WTOREK -  CZWARTEK 11:00-12:30

 

GRUPA ŚREDNIO-ZAAWANSOWANA NTRP 2.5-4.0

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA 12:30-14:00

WTOREK - CZWARTEK 12:30-14:00

Ocena poziomu na podstawie https://opentennis.net/pl/ntrp

 

 ZAPISZ SWOJE DZIECKO JUŻ DZIŚ

 

Zajęcia odbywać się będą w cyklach tygodniowych:

 

I turnus (08.07-11.07)

II turnus (15.07-18.07)

III turnus (22.07-25.07)

IV turnus (29.07-01.08)

V turnus (05.08-08.08)

VI turnus (12.08-15.08)

VII turnus (19.08-22.08)

VIII turnus (26.08-29.08)

 

CENNIK WAKACYJNYCH KURSÓW DLA MŁODZIEŻY 2024

LICZBA OSÓB W GRUPIE

 1 KURS W TYGODNIU 

2 KURSY W TYGODNIU 

2 OSOBY

150 zł / 1.5h zajęć / os.

(300 zł / 1 kurs / os.*)

140 zł / 1.5h zajęć / os.

(560 zł / 2 kursy / os.*)

3 OSOBY

110 zł / 1.5h zajęć / os.

(220 zł / 1 kurs / os.*)

100 zł / 1.5h zajęć / os.

(400 zł / 2 kursy / os.*)

4 OSOBY

90 zł / 1.5h zajęć / os.

(180 zł / 1 kurs / os.*)

85 zł / 1.5h zajęć / os.

(340 zł / 2 kursy / os.*)

*Cennik obowiązuje od 08.07.2024 r. do 29.08.2024 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMINU WAKACYJNYCH KURSÓW TENISA DLA MŁODZIEŻY

 

 Akceptujemy płatności kartą kredytową

Na naszych kortach tenisowych na Ursynowie akceptujemy płatności kartami kredytowymi

Na stronie kortów tenisowych:

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.